RT-Leiderdorp staat voor:

 • Persoonlijk contact.
 • Een positieve benadering.
 • Erkenning van de kwaliteiten van ieder kind.
 • Goede afstemming en intensief contact tussen kind, ouders, school en wekelijks mailcontact.
 • Rustige werkplekken op eigen locatie of op de school van het kind.

 


 

RT-Leiderdorp richt zich op:

 • Individuele remedial teaching bij alle basisschoolvakken, zoals rekenen, taal, lezen, spelling, begrijpend lezen en schrijven.
 • Hulp bij huiswerkplanning en uitvoering voor zowel basis- en voortgezet onderwijs.
 • Hulp bij leerproblemen gerelateerd aan de concentratie en de werkhouding.
 • Trainingen ter voorbereiding op de CITO Entree- en Eindtoets voor de groepen 7 en 8 met speciale aandacht voor: het zelfvertrouwen, focus, de vraagstelling en de taakaanpak.
 • Training "Leren leren" (begeleiding ter voorbereiding op de middelbare school en het aanbieden van verschillende leerstrategieën).
 • Groepstrainingen begrijpend lezen en woordenschat.
 • Groepstrainingen rekenen.
 • Het begeleiden van Plusgroepen op basisscholen voor kinderen van groep 1 tot en met 5.
 • Taal- en woordenschatonderwijs aan kinderen die Nederlands leren als tweede taal (NT-2). 


   RT-Leiderdorp werkt samen met:

We werken samen met diverse organisaties voor buitenschoolse opvang; hierdoor is begeleiding mogelijk op locatie tijdens de naschoolse opvang van uw kind. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.